NU! Erbjudande online

Clear Eyes Cleari är ett receptfritt läkemedel

(nafazolinhydroklorid 0,12 mg/ml) receptfritt läkemedel

Cleari med nafazolinhydroklorid finns receptfritt på apoteket för dig som söker lindring av röda ögon. Nafazolinhydroklorid drar ihop de röda blodkärlen på ögats yta och verkar inom någon minut och effekten varar i minst 3 timmar. Cleari skall inte användas längre än 7 dagar och om du använder kontaktlinser måste dessa tas ut innan användning, vänta 15 minuter efter att du tagit Cleari före du sätter in kontaktlinserna igen. Läs bipacksedeln noga innan användning.

Varningar och försiktighet Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt och bör inte användas mer än 7 dagar i följd. Efter långvarig eller överdriven användning kan det hända att nafazolinklorid inte fungerar lika effektivt eller kan göra rodnaden värre. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cleari om du har en ögonsjukdom som ger följande symptom: konstant rodnad, smärta eller dimsyn.

Cleari (Nafazolinhydroklorid) 0,12mg/ml ögondroppar, lösning

Farmakoterapeutisk grupp
Sympatomimetika använd som avsvällande medel,
ATC-kod: S01GA01
Cleari är ett receptfritt läkemedel för
lindring av tillfällig, lättare rodnad och
irritation i ögonen.

Dosering

Vuxna och barn från 12 år och äldre. Den rekommenderade dosen är en eller två droppar i varje öga, två eller tre gånger dagligen. Denna produkt är endast avsedd för periodisk eller tillfällig användning. Cleari ska inte användas vid ögontillstånd som uppvisar ständig rodnad, smärta eller synrubbningar. Kontakta läkare vid dessa tillstånd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller tillståndet försämras efter 24 timmar.

Använd inte Cleari om

 • du är allergisk mot nafazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
 • du har förhöjt tryck inuti ögongloben (glaukom)
 • kammarvinkeln i dina ögon är trång (du har risk att få akut glaukom)
 • du har skador på hornhinnan (ögats yttre hinna)
 • du har inflammation i iris (den färgade delen av ögat)
 • dina ögon har en tendens till trång kammarvinkel, får du inte använda denna produkt före en perifer iridektomi (operation för att behandla glaukom, där man tar bort en del av regnbågshinnan).

Köpställen

Frågor och Svar

Vad är Cleari?

Cleari är ett receptfritt läkemedlet i Sverige mot rodnad och irritation i ögonen.

Vad innehåller Cleari?

Den aktiva substansen är nafazolinhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel med lokal kärlsammandragande effekt.

Hur verkar Cleari?

Cleari verkar genom att dra ihop blodkärlen i ögat och därigenom minskad rodnad och svullnad.

Vem kan använda Cleari?

Cleari kan användas av vuxna och barn från 12 år.

När ska man använda Cleari?

Cleari är avsedd för tillfällig behandling för att lindra tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen.

När ska man inte använda Cleari?

Använd inte Cleari om:

 • du är allergisk motnafazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne
 • du har eller har risk att få grön starr (glaukom)
 • du har skador på hornhinnan (ögats yttre hinna)
 • du har inflammation i iris (den färgade delen av ögat)
  Är du osäker, vänligen kontakta din läkare innan påbörjad behandling av Cleari.

Hur snabbt får man effekt?

Cleari börjar verka redan inom någon minut och effekten varar i minst 3 timmar.

Dosering?

1-2 droppar i vardera öga 2-3 gånger dagligen.

Hur länge kan man använda Cleari?

Bör inte användas i mer än 7 dagar i följd utan uppehåll, då det kan uppstå en såkallad ”rebound-effekt” och du kan få motsatt effekt, dvs mer torra och röda ögon.

När ska man sluta använda Cleari?

Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller om tillståndet försämras efter 24 timmar eller om du får ögonsmärta, synförändringar, ljuskänslighet, fortsatt rodnad eller irritation i ögat.

Kan man använda andra läkemedel samtidigt som Cleari?

Ja. Man bör vänta ca 15 minuter mellan användning av Cleari och någon annan ögonprodukt. Ögonsalva ska alltid användas sist.

Kan man använda kontaktlinser samtidigt som Cleari?

Cleari innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid, som kan missfärga mjuka kontaktlinser. Ta ut kontaktlinserna innan du använder dessa droppar i ögonen. Du kan sätta in dina linser ca 15 minuter efter att ha använt dropparna i ögonen. Har du kontaktlinser kan du fråga efter Clear Eyes Contacts på apoteket.

Finns det några biverkningar?

Enstaka tillfällen av svag irritation såsom sveda, lätt dimsyn eller lätt vidgning av pupillen (den svarta ringen mitt i ögat). Dessa biverkningar är oftast tillfälliga. Det finns även fler biverkningar som är ovanliga, läs noga bipacksedeln eller besök www.fass.se för mer ytterligare information.

Hur länge håller sig en förpackning Cleari?

Oöppnad: Hållbarheten som anges på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad: En månad efter det första öppnandet.

Är detta samma produkt som i andra länder/USA som går under namnet Clear Eyes?

Clear Eyes® som finns i USA innehåller samma aktiva substans, nafazolinhydroklorid som Cleari. Det är samma företagsgrupp som marknadsför Cleareyes och Cleari i hela världen.